Hội thảo ACVYS 2022

Tiếp nối sự thành công của các kỳ Hội thảo các nhà khoa học trẻ Việt Nam tại Hàn Quốc trước đó, năm 2022, Hội thảo các nhà khoa học trẻ lần thứ 8 – ACVYS 2022 hứa hẹn đem đến một diễn đàn, một kênh khoa học nhằm nâng…

Read More

Ngày Hội Việc Làm Cho Sinh Viên Quốc Tế 2022

“Foreign Student Recruitment Fair” which is co-hosted every year by National Institute of International Education and KOTRA is the largest foreign student recruitment fair in Korea. The fair meets the demand of domestic company’s recruitment of global talents and attracts talented foreign students who are staying in Korea. We are…

Read More

SOLiD Tuyển Dụng

SOLiD is a KODAQ listed company, a medium sized company and a major player in mobile communication industry. The SOLiD HQ is located at Pangyo techno valley. You may have more information to visit www.solid.com or www.solid.co.kr We are very interested in recruiting Vietnamese students who are going to have…

Read More

Đăng ký lưu học sinh kỳ xuân 2022

Theo quy định về công tác tổ chức của VSAK, chi hội cần hoàn thiện công tác đăng ký lưu học sinh trong kỳ này. Thông tin đăng ký của sinh viên sẽ được lưu trữ và đồng bộ cùng với VSAK và SKKU, làm cơ sở cho việc đăng…

Read More

Kết quả bầu cử và thành viên BDD mới 2022-2023

Kết thúc 2 tuần bầu cử, BDD đã chính thức có ban cán sự mới. Danh sách thành viên BDD nhiệm kỳ 2022-2023: Hội trưởng: Đỗ Vân Khanh Trưởng nhà E1: Đỗ Văn Đảm Trưởng nhà E2: Phan Ngọc Mẫn Trưởng nhà N-Center và Y Sinh: Đỗ Đình Phúc Trưởng…

Read More