Incheon Airport đến SKKU (Suwon)

/

Thường thì sẽ có 3 lựa chọn chính đi từ Incheon Airport tới trường đại học Sungkyunkwan (Suwon Campus). Đó là xe bus (airport limousine), tàu điện nghầm (subway) và taxi. Bài viết này sẽ hướng đẫn bạn đi bằng xe bus và subway. Đối với việc bắt taxi, bạn…

Read More

Kinh nghiệm đi taxi

/

1) Điểm bắt Taxi (택시) Tại Taxi station Bắt taxi trống trên đường. Taxi trống thường có đèn hiệu màu đỏ 빈차 (vacant car) 2) Bên trong xeBạn nói cho taxi địa điểm mình muốn đến, hoặc đưa cho người ta địa chỉ nơi muốn đến. Bạn có thể chụp…

Read More