SOLiD Tuyển Dụng

SOLiD is a KODAQ listed company, a medium sized company and a major player in mobile communication industry. The SOLiD HQ is located at Pangyo techno valley. You may have more information to visit www.solid.com or www.solid.co.kr We are very interested in recruiting Vietnamese students who are going to have…

Read More

Đăng ký lưu học sinh kỳ xuân 2022

Theo quy định về công tác tổ chức của VSAK, chi hội cần hoàn thiện công tác đăng ký lưu học sinh trong kỳ này. Thông tin đăng ký của sinh viên sẽ được lưu trữ và đồng bộ cùng với VSAK và SKKU, làm cơ sở cho việc đăng…

Read More

Kết quả bầu cử và thành viên BDD mới 2022-2023

Kết thúc 2 tuần bầu cử, BDD đã chính thức có ban cán sự mới. Danh sách thành viên BDD nhiệm kỳ 2022-2023: Hội trưởng: Đỗ Vân Khanh Trưởng nhà E1: Đỗ Văn Đảm Trưởng nhà E2: Phan Ngọc Mẫn Trưởng nhà N-Center và Y Sinh: Đỗ Đình Phúc Trưởng…

Read More

Thông báo tuyển dụng của LG

Bên công ty LG có liên hệ với BDD để hy vọng tìm được các bạn sinh viên Việt Nam có nguyện vọng. Lần này, họ tuyển các bạn vừa tốt nghiệp (hoặc sắp tốt nguyệp) Master (hoặc PhD đều được) để làm ở LG Hàn Quốc. Vì làm ở…

Read More

Chào mừng sinh viên mới SKKUVN 2022

Lại một mùa Covid nữa lại qua, và cũng như 2 năm về trước, chúng ta lại một lần nữa, tiếp tục sống chung với Covid, nhưng lần này BDD quyết định quay trở lại và không biết có còn ăn hại như xưa. Hy vọng mọi người đừng quên…

Read More