SVMC – Samsung Vietnam Mobile R&D Center- Networks Division Recruitment.

2 mins read

Bộ phận nhân sự của Samsung Networks Division (SND) trong tháng 9/2022 này sẽ có kế hoạch đến và phỏng vấn trực tiếp các ứng viên tại ĐH Sungkyunkwan (Suwon Campus) để tuyển dụng về làm việc tại Trung Tâm Nghiên Cứu Và Phát Triển Điện Thoại Di Động (Samsung Vietnam Mobile R&D Center, SVMC), hiện có trụ sở tại Hà Nội, Việt Nam.

ACE quan tâm và có dự định về VN công tác, vui lòng xem thông tin chi tiết và có thể chia sẻ cho bạn bè mình.

Bdd Skkuvn

SDV-Networks Division is looking for a great developer candidate.

On the campus of Suwon Sungkyunkwan University, we invited researchers (graduates, prospective graduates from ’23 to ’24)
Recruiting will be carried out, so please pay a lot of attention and participate!

★ For those who participated in the recruitment consultation, we also prepared a small souvenir. 

[ To-Do ]

If you want to participate, please access the link below and participate in the survey!

Then I’ll let you know the exact time/place.

– Survey URL: https://forms.gle/XZfEmh7CsXus5VJm9

□ Schedule: 9/15(THU) ※ Individual time difference

□ Place: Seminar room or cafe on the University campus (We will inform you later)

□ Method: HR Recruiter and developer employees visit campus for recruitment consultation

[Inquiries]

– Email: [email protected][email protected], [email protected].

Previous Story

Vietnamese Student Orientation – Fall 2022

Next Story

Ngày Hội Việc Làm Cho Sinh Viên Quốc Tế 2022

Latest from Blog