Đăng ký xét khen thưởng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và “Sao tháng Giêng” năm 2023

7 mins read

Căn cứ Quy chế Thi đua – Khen thưởng của Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc, Ban Tổ chức – Thi đua – Khen thưởng xin thông báo về việc xét khen thưởng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và “Sao tháng Giêng” năm 2023.

1. Tiêu chí đánh giá xét khen thưởng:

– Với danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”:

https://docs.google.com/…/1QKZq2cBYL7P-rD6Ujpz…/edit…

– Với danh hiệu “Sao tháng Giêng”:

https://drive.google.com/…/1AOtcmdEMRqvF9…/view…

2. Quy trình xét khen thưởng:

– VSAK xét duyệt hồ sơ ứng viên để lựa chọn các ứng viên thỏa mãn đầy đủ các tiêu chí theo quy định để xét trao danh hiệu này cấp VSAK.

– Những hồ sơ xuất sắc nhất sẽ được VSAK đề xuất khen thưởng danh hiệu này ở cấp Trung ương.

– Sinh viên có thể đăng kí xét cả hai danh hiệu tuy nhiên mỗi cá nhân chỉ có thể được khen thưởng ở một danh hiệu cho nên sinh viên vui lòng hoàn thành biểu mẫu đăng kí và ghi rõ danh hiệu nào sẽ là ưu tiên để VSAK thuận tiện trong việc đánh giá.

3. Các giấy tờ bắt buộc:

3.1. Với danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”:

– Mẫu báo cáo thành tích:

https://docs.google.com/…/18Q13SNGH33FqFc1ZLbSR…/edit…

– Mẫu minh chứng thành tích:

https://docs.google.com/…/1ETcDjLYyuERkzkKHR6YJajR…/edit

– Mẫu xác nhận thành tích của Chi hội/Chi bộ cơ sở:

https://docs.google.com/…/1BJGUNG_iCThE4XMM…/edit

3.2. Với danh hiệu “Sao tháng Giêng”:

– Mẫu báo cáo thành tích:

https://docs.google.com/…/1lZOAdJtLVLD4fDX5sYpd…/edit…

– Mẫu minh chứng thành tích:

https://docs.google.com/…/11nrIH3efz0mEtOm0xQCJuWs…/edit

– Mẫu xác nhận thành tích của Chi hội/Chi bộ cơ sở:

https://docs.google.com/…/1cMdRf…/edit

*Lưu ý: tất cả các minh chứng phải nằm trong khoảng thời gian từ tháng 01/08/2022 đến 31/08/2023 thì mới được xem là hợp lệ trong quá trình đánh giá hồ sơ.

4. [QUAN TRỌNG] Cách thức nộp hồ sơ :

Các ứng viên sẽ phải điền đầy đủ thông tin của mình vào file Google Form theo link bên dưới. Tất cả các giấy tờ bắt buộc bao gồm:

– 3 file PDF theo 03 mẫu tương ứng với danh hiệu mà ứng viên đăng ký xét khen thưởng và tải 3 file PDF lên trực tiếp ở phần cuối trong Google Form

Chú ý:

+ tên file xét khen thưởng “Sinh viên 5 tốt”:

HO_VA_TEN_BAO_CAO THANH_TICH_SV5TOT_2023;

HO_VA_TEN_MINH_CHUNG_SV5TOT_2023;

HO_VA_TEN_XAC_NHAN_SV5TOT_2023;

+ tên file xét khen thưởng “Sao tháng Giêng”:

HO_VA_TEN_BAO_CAO THANH_TICH_STG_2023;

HO_VA_TEN_MINH_CHUNG_STG_2023;

HO_VA_TEN_XAC_NHAN_STG_2023;

Ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp tại Google Form sau: https://forms.gle/omgvavGGEq47KoLM9

Chú ý: những hồ sơ không nộp thông qua google form sẽ KHÔNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN. Chúng tôi không chịu trách nhiệm trong trường hợp thất lạc hồ sơ do ứng viên làm không đúng theo hướng dẫn.

Hạn nộp hồ sơ: 18h00 ngày 11 tháng 10 năm 2023 (thứ Tư)

Previous Story

International food culture festival

Next Story

Ngày hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc lần thứ 16

Latest from Blog