Học bổng Woojung học kỳ 2-2022

1. Điều kiện nộp học bổng: – Sinh viên đang học tập tại Hàn Quốc gặp khó khăn về tài chính để trang trải chi phí học tập và sinh hoạt. Lưu ý: Sinh viên phải theo học chính quy tại một cơ sở đào tạo theo hệ đại học…

Read More

Học bổng Woojung 2022

Ban Tổ chức – Thi đua – Khen thưởng xin thông báo về việc xét duyệt học bổng WOOJUNG 2022, cụ thể như sau:– Số lượng học bổng dự kiến: 03 suất.1. Điều kiện nộp học bổng:– Sinh viên đang học tập tại Hàn Quốc gặp khó khăn về tài…

Read More

Tuyển thêm 5 suất công đoàn ngân hàng Woori

– Số lượng học bổng: 15 suất. – Giá trị học bổng: 1.000.000 won/ học bổng 1. Điều kiện nộp học bổng: – Dành cho sinh viên đại học, cao học Việt Nam đang học tập tại Hàn Quốc. – Sinh viên chưa nhận bất cứ học bổng nào do…

Read More

Học bổng Woojung 2021

Ban Tổ chức – Thi đua – Khen thưởng VSAK xin thông báo về việc xét duyệt học bổng WOOJUNG 2021, cụ thể như sau: – Số lượng học bổng: 1 suất. 1. Điều kiện nộp học bổng: – Dành cho sinh viên đại học, cao học Việt Nam đang…

Read More

Học bổng Woojung 2020

Hạn nộp hồ sơ: 11h00 sáng ngày 07 tháng 08 năm 2020 Ban Tổ chức – Thi đua – Khen thưởng VSAK xin thông báo về việc xét duyệt học bổng WOOJUNG 2020, cụ thể như sau: – Số lượng học bổng: 3 suất. 1. Điều kiện nộp học bổng:…

Read More

Học bổng HOBAN 2020

Áp dụng đối với sinh viên đại học, cao học toàn quốc. Hạn nộp hồ sơ: 23:59 ngày 8 tháng 2 năm 2020. Mọi người tham khảo thêm thông tin bên dưới. Ban Tổ chức – Thi đua – Khen thưởng xin thông báo về việc xét duyệt học bổng…

Read More

Học bổng CHARMVIT 2019

Ban Tổ chức – Thi đua – Khen thưởng xin thông báo về việc xét duyệt học bổng Charmvit 2019, cụ thể như sau: – Số lượng học bổng: 5 suất. – Giá trị học bổng: 2 triệu won/suất. 1. Điều kiện nộp học bổng: – Sinh viên chưa nhận…

Read More

Học bổng CHARMVIT 2017

Nhằm tiếp tục hỗ trợ sinh viên Việt Nam đang học tập tại Hàn Quốc, tập đoàn charmvit sẽ tiếp tục trao học bổng cho những sinh viên ưu tú tại các trường ĐH danh tiếng; có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; học tập và công tác tốt cho…

Read More