Học bổng Woojung 2023

Ban Tổ chức – Thi đua – Khen thưởng xin thông báo về việc xét duyệt học bổng Woojung 2023, cụ thể như sau: – Số lượng học bổng: 04 suất 1. Điều kiện nộp học bổng: Sinh viên chưa nhận bất cứ học bổng nào do VSAK và ĐSQ…

Read More

Học bổng kí túc xá tập đoàn Lotte 2022

Ban Tổ chức – Thi đua – Khen thưởng xin thông báo về việc xét duyệt học bổng kí túc xá tập đoàn Lotte năm 2022, cụ thể như sau: – Số lượng học bổng dự kiến: 04 suất.  I. Điều kiện nộp học bổng: II. Tiêu chí xét học…

Read More

Học bổng Charmvit 2022

Ban Tổ chức – Thi đua – Khen thưởng xin thông báo về việc xét duyệt học bổng Charmvit 2022, cụ thể như sau: – Số lượng học bổng: 10 suất. 1. Điều kiện nộp học bổng: – Sinh viên chưa nhận bất cứ học bổng nào do VSAK và ĐSQ Việt…

Read More

Học bổng Woojung học kỳ 2-2022

1. Điều kiện nộp học bổng: – Sinh viên đang học tập tại Hàn Quốc gặp khó khăn về tài chính để trang trải chi phí học tập và sinh hoạt. Lưu ý: Sinh viên phải theo học chính quy tại một cơ sở đào tạo theo hệ đại học…

Read More

Học bổng Woojung 2022

Ban Tổ chức – Thi đua – Khen thưởng xin thông báo về việc xét duyệt học bổng WOOJUNG 2022, cụ thể như sau:– Số lượng học bổng dự kiến: 03 suất.1. Điều kiện nộp học bổng:– Sinh viên đang học tập tại Hàn Quốc gặp khó khăn về tài…

Read More

Tuyển thêm 5 suất công đoàn ngân hàng Woori

– Số lượng học bổng: 15 suất. – Giá trị học bổng: 1.000.000 won/ học bổng 1. Điều kiện nộp học bổng: – Dành cho sinh viên đại học, cao học Việt Nam đang học tập tại Hàn Quốc. – Sinh viên chưa nhận bất cứ học bổng nào do…

Read More

Học bổng Woojung 2021

Ban Tổ chức – Thi đua – Khen thưởng VSAK xin thông báo về việc xét duyệt học bổng WOOJUNG 2021, cụ thể như sau: – Số lượng học bổng: 1 suất. 1. Điều kiện nộp học bổng: – Dành cho sinh viên đại học, cao học Việt Nam đang…

Read More

Học bổng Woojung 2020

Hạn nộp hồ sơ: 11h00 sáng ngày 07 tháng 08 năm 2020 Ban Tổ chức – Thi đua – Khen thưởng VSAK xin thông báo về việc xét duyệt học bổng WOOJUNG 2020, cụ thể như sau: – Số lượng học bổng: 3 suất. 1. Điều kiện nộp học bổng:…

Read More

Học bổng HOBAN 2020

Áp dụng đối với sinh viên đại học, cao học toàn quốc. Hạn nộp hồ sơ: 23:59 ngày 8 tháng 2 năm 2020. Mọi người tham khảo thêm thông tin bên dưới. Ban Tổ chức – Thi đua – Khen thưởng xin thông báo về việc xét duyệt học bổng…

Read More

Học bổng CHARMVIT 2019

Ban Tổ chức – Thi đua – Khen thưởng xin thông báo về việc xét duyệt học bổng Charmvit 2019, cụ thể như sau: – Số lượng học bổng: 5 suất. – Giá trị học bổng: 2 triệu won/suất. 1. Điều kiện nộp học bổng: – Sinh viên chưa nhận…

Read More