Học bổng Hanshin 2023

Ban Tổ chức – Thi đua – Khen thưởng xin thông báo về việc xét duyệt học bổng Hanshin 2023, cụ thể như sau: – Số lượng học bổng: 10 suất – Giá trị: Quỹ học bổng sẽ hỗ trợ cho sinh viên nhận học bổng 1 triệu won/ người 1. Điều…

Read More

Học bổng SHINHAN BANK 2023

Ban Tổ chức – Thi đua – Khen thưởng xin thông báo về việc xét duyệt học bổng Shinhan Bank 2023, cụ thể như sau: 1. Điều kiện nộp học bổng: – Sinh viên chưa nhận bất cứ học bổng nào do VSAK và ĐSQ Việt Nam tại Hàn Quốc…

Read More

Học bổng Woojung 2023 kỳ 2

Ban Tổ chức – Thi đua – Khen thưởng xin thông báo về việc xét duyệt học bổng Woojung 2023 kỳ 2, cụ thể như sau: – Số lượng học bổng: 04 suất 1. Điều kiện nộp học bổng: 2. Tiêu chí đánh giá xét học bổng:  Criteria of Woojung Scholarship 2023 kỳ 2.docx  3.…

Read More

Học Bổng WOODUK 2023

Ban Tổ chức – Thi đua – Khen thưởng xin thông báo về việc xét duyệt học bổng Wooduk 2023, cụ thể như sau: – Số lượng học bổng: 30 suất – Giá trị: Quỹ học bổng sẽ hỗ trợ cho sinh viên nhận học bổng 3 triệu/năm/sinh viên cho đến khi hoàn thành…

Read More

Học bổng Woojung 2023

Ban Tổ chức – Thi đua – Khen thưởng xin thông báo về việc xét duyệt học bổng Woojung 2023, cụ thể như sau: – Số lượng học bổng: 04 suất 1. Điều kiện nộp học bổng: Sinh viên chưa nhận bất cứ học bổng nào do VSAK và ĐSQ…

Read More

Học bổng kí túc xá tập đoàn Lotte 2022

Ban Tổ chức – Thi đua – Khen thưởng xin thông báo về việc xét duyệt học bổng kí túc xá tập đoàn Lotte năm 2022, cụ thể như sau: – Số lượng học bổng dự kiến: 04 suất.  I. Điều kiện nộp học bổng: II. Tiêu chí xét học…

Read More

Học bổng Charmvit 2022

Ban Tổ chức – Thi đua – Khen thưởng xin thông báo về việc xét duyệt học bổng Charmvit 2022, cụ thể như sau: – Số lượng học bổng: 10 suất. 1. Điều kiện nộp học bổng: – Sinh viên chưa nhận bất cứ học bổng nào do VSAK và ĐSQ Việt…

Read More

Học bổng Woojung học kỳ 2-2022

1. Điều kiện nộp học bổng: – Sinh viên đang học tập tại Hàn Quốc gặp khó khăn về tài chính để trang trải chi phí học tập và sinh hoạt. Lưu ý: Sinh viên phải theo học chính quy tại một cơ sở đào tạo theo hệ đại học…

Read More