EVENTS

International food culture festival

Chào ace SKKUVN! BDD trân trọng mời toàn thể anh chị em tới tham gia lễ hội ẩm thực của trường. Đến…

LIFE

Hướng dẫn hoàn thành khóa học

Hướng dẫn hoàn thành khóa học cho sinh viên tốt nghiệp Tài liệu bao gồm: Link https://drive.google.com/drive/folders/17dnRDVN7980TRIBqv-gWB_X6MJSDj74x?usp=sharing…

Scholarships

Học bổng Hanshin 2023

Ban Tổ chức – Thi đua – Khen thưởng xin thông báo về việc xét duyệt học bổng Hanshin 2023, cụ thể…

Học bổng SHINHAN BANK 2023

Ban Tổ chức – Thi đua – Khen thưởng xin thông báo về việc xét duyệt học bổng Shinhan Bank 2023, cụ…

Học bổng Woojung 2023 kỳ 2

Ban Tổ chức – Thi đua – Khen thưởng xin thông báo về việc xét duyệt học bổng Woojung 2023 kỳ 2, cụ thể…

Transportation

Incheon Airport đến SKKU (Suwon)

Thường thì sẽ có 3 lựa chọn chính đi từ Incheon Airport tới trường đại học Sungkyunkwan (Suwon Campus). Đó là xe…

Latest

1 2 3 10