EVENTS

Hội thảo ACVYS 2022

Tiếp nối sự thành công của các kỳ Hội thảo các nhà khoa học trẻ Việt Nam tại Hàn Quốc trước đó,…

LIFE

Hướng dẫn hoàn thành khóa học

Hướng dẫn hoàn thành khóa học cho sinh viên tốt nghiệp Tài liệu bao gồm: Link https://drive.google.com/drive/folders/17dnRDVN7980TRIBqv-gWB_X6MJSDj74x?usp=sharing…

Scholarships

Học bổng Woojung 2023

Ban Tổ chức – Thi đua – Khen thưởng xin thông báo về việc xét duyệt học bổng Woojung 2023, cụ thể…

Học bổng Charmvit 2022

Ban Tổ chức – Thi đua – Khen thưởng xin thông báo về việc xét duyệt học bổng Charmvit 2022, cụ thể…

Transportation

Incheon Airport đến SKKU (Suwon)

Thường thì sẽ có 3 lựa chọn chính đi từ Incheon Airport tới trường đại học Sungkyunkwan (Suwon Campus). Đó là xe…

Latest

1 2 3 8