EVENTS

LIFE

Hướng dẫn hoàn thành khóa học

Hướng dẫn hoàn thành khóa học cho sinh viên tốt nghiệp Tài liệu bao gồm: Link https://drive.google.com/drive/folders/17dnRDVN7980TRIBqv-gWB_X6MJSDj74x?usp=sharing…

Scholarships

Học bổng Woojung 2023

Ban Tổ chức – Thi đua – Khen thưởng xin thông báo về việc xét duyệt học bổng Woojung 2023, cụ thể…

Học bổng Charmvit 2022

Ban Tổ chức – Thi đua – Khen thưởng xin thông báo về việc xét duyệt học bổng Charmvit 2022, cụ thể…

Transportation

Incheon Airport đến SKKU (Suwon)

Thường thì sẽ có 3 lựa chọn chính đi từ Incheon Airport tới trường đại học Sungkyunkwan (Suwon Campus). Đó là xe…

Latest

1 2 3 8