EVENTS

SOLiD Tuyển Dụng

SOLiD is a KODAQ listed company, a medium sized company and a major player in mobile communication industry. The SOLiD HQ is…

LIFE

Hướng Dẫn Hoàn Thuế 2022

Các bạn có nhu cầu làm thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2022 có thể tham khảo các bước…

Giải liên nhà xuân 2022

Với việc các lệnh giãn cách đã được dỡ bỏ, BDD mong muốn tái khởi động các phong trào của hôi. Bước…

Kinh nghiệm chuyển nhà Jeonse

Dưới đây là bài chia sẻ của chị Trang Vu về kinh nghiệm chuyển nhà dạng Jeonse Hôm trước có bạn hỏi,…

Scholarships

Học bổng Woojung 2022

Ban Tổ chức – Thi đua – Khen thưởng xin thông báo về việc xét duyệt học bổng WOOJUNG 2022, cụ thể…

Học bổng Woojung 2021

Ban Tổ chức – Thi đua – Khen thưởng VSAK xin thông báo về việc xét duyệt học bổng WOOJUNG 2021, cụ…

Transportation

Incheon Airport đến SKKU (Suwon)

Thường thì sẽ có 3 lựa chọn chính đi từ Incheon Airport tới trường đại học Sungkyunkwan (Suwon Campus). Đó là xe…

Kinh nghiệm đi taxi

1) Điểm bắt Taxi (택시) Tại Taxi station Bắt taxi trống trên đường. Taxi trống thường có đèn hiệu màu đỏ 빈차…

Latest

1 2 3 5