EVENTS

LIFE

Hướng Dẫn Hoàn Thuế 2022

Các bạn có nhu cầu làm thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2022 có thể tham khảo các bước…

Giải liên nhà xuân 2022

Với việc các lệnh giãn cách đã được dỡ bỏ, BDD mong muốn tái khởi động các phong trào của hôi. Bước…

Scholarships

Học bổng Woojung 2022

Ban Tổ chức – Thi đua – Khen thưởng xin thông báo về việc xét duyệt học bổng WOOJUNG 2022, cụ thể…

Latest