Hướng dẫn hoàn thành khóa học

1 min read

Hướng dẫn hoàn thành khóa học cho sinh viên tốt nghiệp

Tài liệu bao gồm:

  • huong dan thu tuc hoan thanh khoa hoc
  • M01-DS ĐĂNG KÝ LƯU HỌC SINH
  • M02-BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP TẠI HQ
  • M03-GIẤY XÁC NHẬN SINH VIÊN
  • M04- CRIMINAL RECORDS CHECK REPLY

Link

https://drive.google.com/drive/folders/17dnRDVN7980TRIBqv-gWB_X6MJSDj74x?usp=sharing

Previous Story

Hướng dẫn các thủ tục cần thiết cho du học sinh tại Hàn Quốc

Next Story

Hướng dẫn phòng chống tội phạm cho người nước ngoài

Latest from Blog