Ngày Hội Việc Làm Cho Sinh Viên Quốc Tế 2022

“Foreign Student Recruitment Fair” which is co-hosted every year by National Institute of International Education and KOTRA is the largest foreign student recruitment fair in Korea. The fair meets the demand of domestic company’s recruitment of global talents and attracts talented foreign students who are staying in Korea. We are…

Read More

Vietnamese Student Orientation – Fall 2022

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đại gia đình SKKU lại tiếp tục đón các thành viên mới nhập học kỳ mùa thu 2022. Vì vậy ban đại điện SKKU rất vui khi lại được tổ chức một buổi chào đón tân sinh viên mới với sự góp mặt của…

Read More

SOLiD Tuyển Dụng

SOLiD is a KODAQ listed company, a medium sized company and a major player in mobile communication industry. The SOLiD HQ is located at Pangyo techno valley. You may have more information to visit www.solid.com or www.solid.co.kr We are very interested in recruiting Vietnamese students who are going to have…

Read More

Học bổng Woojung học kỳ 2-2022

1. Điều kiện nộp học bổng: – Sinh viên đang học tập tại Hàn Quốc gặp khó khăn về tài chính để trang trải chi phí học tập và sinh hoạt. Lưu ý: Sinh viên phải theo học chính quy tại một cơ sở đào tạo theo hệ đại học…

Read More

Đăng ký lưu học sinh kỳ xuân 2022

Theo quy định về công tác tổ chức của VSAK, chi hội cần hoàn thiện công tác đăng ký lưu học sinh trong kỳ này. Thông tin đăng ký của sinh viên sẽ được lưu trữ và đồng bộ cùng với VSAK và SKKU, làm cơ sở cho việc đăng…

Read More