Incheon Airport đến SKKU (Suwon)

/

Thường thì sẽ có 3 lựa chọn chính đi từ Incheon Airport tới trường đại học Sungkyunkwan (Suwon Campus). Đó là xe bus (airport limousine), tàu điện nghầm (subway) và taxi. Bài viết này sẽ hướng đẫn bạn đi bằng xe bus và subway. Đối với việc bắt taxi, bạn…

Read More

Kinh nghiệm đi taxi

/

1) Điểm bắt Taxi (택시) Tại Taxi station Bắt taxi trống trên đường. Taxi trống thường có đèn hiệu màu đỏ 빈차 (vacant car) 2) Bên trong xeBạn nói cho taxi địa điểm mình muốn đến, hoặc đưa cho người ta địa chỉ nơi muốn đến. Bạn có thể chụp…

Read More

베트남학생연합을 이끄는 대표
쩌우 민 푹 학우

SELF-INTRODUCTION Mr. Châu Minh Phúc is majoring in Electrical and Computer Sciences at College of Information and Communication Engineering. He was born and raised in Tra Vinh province, a small town with avenue of trees, plenty of fruits and veggies. Phúc has been decided to be PhD candidate in technology…

Read More
1 6 7 8