Chương Trình Hội Nhập Xã Hội Hàn Quốc (KIIP) – Học Tiếng Hàn Miễn Phí

2 mins read

Sau đây là bài viết chia sẻ về chương trình học tiếng Hàn của anh Đinh Quang Vinh.

  • Chương trình học tiếng hàn miễn phí, nghiêm túc do chính phủ Hàn thực hiện.
  • Chương trình có 6 cấp độ, từ cấp độ 0 đến cấp độ 5. Theo kinh nghiệm cá nhân thì nếu hoàn thành tốt cấp độ 3, thì hoàn toàn đủ năng lực để lấy được TOPIK level 3.
  • Ở cấp độ 0 thì học chỉ trong vòng 2 tuần, chủ yếu tập phát âm và nói cơ bản. Cấp độ 5 (50 giờ!) học sâu về văn hóa và xã hội Hàn. Các cấp độ khác thời gian học là 100 giờ.

Bạn có thể tải file giới thiệu và hướng dẫn chi tiết dưới dạng PDF tại đây

Previous Story

Kinh nghiệm làm hồ sơ, Xin visa trường SKKU

Next Story

Hướng dẫn đổi địa chỉ nhà tại Human City Suwon

Latest from Blog