Học bổng Woojung 2023

Ban Tổ chức – Thi đua – Khen thưởng xin thông báo về việc xét duyệt học bổng Woojung 2023, cụ thể như sau: – Số lượng học bổng: 04 suất 1. Điều kiện nộp học bổng: Sinh viên chưa nhận bất cứ học bổng nào do VSAK và ĐSQ…

Read More