Học bổng Woojung 2022

Ban Tổ chức – Thi đua – Khen thưởng xin thông báo về việc xét duyệt học bổng WOOJUNG 2022, cụ thể như sau:– Số lượng học bổng dự kiến: 03 suất.1. Điều kiện nộp học bổng:– Sinh viên đang học tập tại Hàn Quốc gặp khó khăn về tài…

Read More