Tuyển thêm 5 suất công đoàn ngân hàng Woori

– Số lượng học bổng: 15 suất. – Giá trị học bổng: 1.000.000 won/ học bổng 1. Điều kiện nộp học bổng: – Dành cho sinh viên đại học, cao học Việt Nam đang học tập tại Hàn Quốc. – Sinh viên chưa nhận bất cứ học bổng nào do…

Read More