Học bổng Woojung 2021

Ban Tổ chức – Thi đua – Khen thưởng VSAK xin thông báo về việc xét duyệt học bổng WOOJUNG 2021, cụ thể như sau: – Số lượng học bổng: 1 suất. 1. Điều kiện nộp học bổng: – Dành cho sinh viên đại học, cao học Việt Nam đang…

Read More