Học bổng Woojung 2020

Hạn nộp hồ sơ: 11h00 sáng ngày 07 tháng 08 năm 2020 Ban Tổ chức – Thi đua – Khen thưởng VSAK xin thông báo về việc xét duyệt học bổng WOOJUNG 2020, cụ thể như sau: – Số lượng học bổng: 3 suất. 1. Điều kiện nộp học bổng:…

Read More