Học bổng CHARMVIT 2019

Ban Tổ chức – Thi đua – Khen thưởng xin thông báo về việc xét duyệt học bổng Charmvit 2019, cụ thể như sau: – Số lượng học bổng: 5 suất. – Giá trị học bổng: 2 triệu won/suất. 1. Điều kiện nộp học bổng: – Sinh viên chưa nhận…

Read More