WISDOM(World Innovation Summit forneurodegenerative Diseases:Opportunities and challenges in Medicine)

Molecular diagnosis proteins analysis / Neurodegenerative Diseases / Bio-imaging and Medical imaging technology / Quantum biology Welcome Message 안녕하세요. 성균관대학교 양자생명물리과학원 원장 Luke P. Lee 교수입니다. 저희 양자생명물리과학원(IQB)에서 돌아오는 7월에 학회를 개최하려고 합니다. 학회는 ‘신경퇴행성질환 극복을 위한 세계 혁신 정상회담: 의학의 기회와 도전 (World Innovation Summit for Neurodegenerative Disease: Opportunities…

Read More

2023 Lễ Hội Văn Hóa Ẩm Thực Quốc Tế – SKKU

Xin chào anh/chị em sinh viên Việt Nam tại trường SungKyunKwan, Chúng tôi rất vui mừng thông báo về sự kiện International Culture Festival Orientation 2023 với sự hỗ trợ của trường SungKyunKwan. Sự kiện lần này sẽ có sự tham gia của hội sinh viên đến từ các nước:…

Read More